Disclaimer

Disclaimer

U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Paula's Pet Store aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen.
Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.Disclaimer Verzonden E-Mailberichten.

De informatie verzonden met e-mailberichten van Paula's Pet Store is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Paula's Pet Store en/of de aan haar gelieerde ondernemingen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Disclaimer Auteursrecht
 

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Paula's Pet Store dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paula's Pet Store dan wel haar licentiegevers. Vermoed u dat u auteursrecht heeft op afbeeldingen op de website van Paula's Pet Store neemt u dan contact met ons op via info@paulaspetstore.nl 

Powered By FRLweb
Paula's Pet Store © 2019